CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Feasibility of Strain-Induced Formation of Hollows during Hydriding or Oxidation of Metal Nanoparticles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Nano Letters (1530-6984). Vol. 9 (2009), p. 2172-2176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 100086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur