CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intracellular viral kinetics limited by the supply of amino acids for synthesis of viral proteins

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biosystems (0303-2647). Vol. 97 (2009), p. 117-120.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 100083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur