CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of iron-carbonyl-protected gold clusters

O. Lopez-Acevedo ; Jyri Rintala ; Suvi Virtanen ; Cristina Femoni ; Cristina Tiozzo ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Mika Pettersson ; Hannu Häkkinen
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 131 (2009), p. 12573-12575.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Gold, nanoDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 100080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemisk fysik
Teoretisk kemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)