CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel compact dual band feed for reflector antennas based on choke horn and circular Eleven antenna

Adeel Yasin ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; T Östling
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 17 (2009), 10, p. 3300-3302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 100075

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur