CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet – att minska slöseriet

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : Sveriges Byggindustrier, 2009. - 65 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

ISSN 1402-7410Denna post skapades 2009-10-13.
CPL Pubid: 100066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur