CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to reduce waste of resources in construction

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Transformation through construction. Joint 2008 CIB W065/W055 Symposium Proceedings, Dubai 15-17 Nov 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-13.
CPL Pubid: 100065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur