CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing standardisation in medium-sized construction Firms: facilitating site managers’ feeling of freedom through bottom-up approach

Pim Polesie (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Frödell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings for the 17th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 15-17 July 2009, Taiwan p. 317-326. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2010-10-13.
CPL Pubid: 100064

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur