CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding resources waste reduction priorities in Swedish construction

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Pim Polesie (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Frödell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of CIB Joint International Symposium 2009: Construction Facing Worldwide Challenges, 27-30 Sep 2009, Dubrovnik, Croatia (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2010-10-13.
CPL Pubid: 100062