CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management of hepatic portal venous gas and pneumatosis intestinalis in critically sick adult patients.

Amir Khorram-Manesh ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Scandinavian journal of gastroenterology (1502-7708). Vol. 44 (2009), 8, p. 1-2.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-12. Senast ändrad 2016-07-18.
CPL Pubid: 100056

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur