CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thongraung, C. Consistency and solubility changes in herring (Clupea harengus) light muscle homogenates as a function of pH

Ingrid Undeland (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Stephen Kelleher ; Herbert Hultin ; Julian McLements ; Chakree Thongraung
J. Agric. Food Chem. Vol. 51 (2003), 14, p. 3992-3998.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-12.
CPL Pubid: 100040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur