CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric relaxation in single crystal NH4H2PO4 in the high-temperature regime

J.E. Diosa ; R.A. Vargas ; Ingvar Albinsson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik)
Solid State Communication Vol. 132 (2004), p. 55-58 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 10003

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur