CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seafood and health-the full story

Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Helen Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Yun Chen ; Eva Falch ; Alfons Ramel ; Marie Cooper ; Asbjörn Gildberg ; Joop Luten ; Even Stenberg ; Henrik Hauch Nielsen ; Edel Elvevoll
Marine Functional Foods p. 174. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-10-12. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 100029

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)
Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)

Ämnesområden

Övrig farmaci

Chalmers infrastruktur