CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preventing lipid oxidation in seafood

Charlotte Jacobsen ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ivar Storrö ; Turid Rustad ; Nick Hedges ; Isabel Medina
Improving seafood products for the consumer p. 426-460. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-10-12. Senast ändrad 2017-11-15.
CPL Pubid: 100025

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur