CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fish and Cardiovascular Health

Ingrid Undeland (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Lars Ellegård ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Scand. J. Nutr. Vol. 48 (2004), 3, p. 119-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 100023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)

Ämnesområden

Kardiovaskulär medicin

Chalmers infrastruktur