CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric relaxation of KH2PO4 above room temperature

J. E. Diosa ; R. A. Vargas ; Ingvar Albinsson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik)
Physica Status Solidi B: Basic Research Vol. 241 (2004), p. 1369-1375.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 10002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur