CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of dispersed Al2O3 on the phase transitions and ionic conductivity of KHSO4

J.E. Diosa ; A. Solís ; R.A. Vargas ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik)
Solid State Ionics Vol. 175 (2004), p. 459-461 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10001

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur