CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A kinetic Monte Carlo study of proton diffusion in disordered perovskite structured lattices based on first-principles calculations

Mårten E. Björketun (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per G. Sundell (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics Vol. 176 (2005), p. 3035.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 10000

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Hydrogen in oxides: a density-functional study of thermodynamic and kinetic aspects


Quantum aspects of hydrogen in metals and oxides from density-functional calculations