CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OAI-PMH

CPL är OAI-kompatibelt, och kan på ett standardiserat sätt uppfylla kraven för 6 olika typer av förfrågningar. Kan en förfrågan inte konfirmeras, så genereras ett standardiserat felmeddelande från CPL.
CPL har en URL [ http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/ ] som tar emot alla typer av förfrågningar.
De 6 olika typerna av förfrågningar är:

Identify

Hämtar en kortfattad beskrivning av arkivet.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=Identify

ListSets

Hämtar alla sets [selectiva urval poster, används exv. för ämnekategorier]. i arkivet.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListSets

GetRecord

Hämtar en enskild post.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=GetRecord&identifier=oai:publications.lib.chalmers.se:208&
metadataPrefix=oai_dc

ListMetadataFormats

Hämtar och visar de metadataformat som existerar i arkivet. Även om CPL f.n. endast har ett metadataformat: oai_dc [Dublin Core metadatata], så kan ett arkiv använda fler än ett format.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListMetadataFormats&identifier=oai:publications.lib.chalmers.se:208

ListIdentifiers

Hämtar identifikatorerna [oai prefix plus repository "number"] samt set. Kan begränsas efter tid och set.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListIdentifiers&from=2003-01-15&set=svep:med&metadataPrefix=oai_dc

ListRecords

Hämtar alla poster i arkivet. Kan begränsas efter tid och set.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListRecords&from=2003-01-15&set=svep:med&metadataPrefix=oai_dc

 

Skaffa ett ORCID och koppla detta till Chalmers

Open Researcher & Contributor ID - ORCID - är ett internationellt register för forskare. ORCID ger varje forskare ett unikt och permanent ID som används vid publicering och vid ansökningar. Läs mer och skaffa ett personligt ORCID genom att klicka på rubriken ovan. Om du redan har ett ORCID kan du koppla detta till Chalmers här.
Publicerad: 2014-09-11