CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OAI-PMH

CPL är OAI-kompatibelt, och kan på ett standardiserat sätt uppfylla kraven för 6 olika typer av förfrågningar. Kan en förfrågan inte konfirmeras, så genereras ett standardiserat felmeddelande från CPL.
CPL har en URL [ http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/ ] som tar emot alla typer av förfrågningar.
De 6 olika typerna av förfrågningar är:

Identify

Hämtar en kortfattad beskrivning av arkivet.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=Identify

ListSets

Hämtar alla sets [selectiva urval poster, används exv. för ämnekategorier]. i arkivet.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListSets

GetRecord

Hämtar en enskild post.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=GetRecord&identifier=oai:publications.lib.chalmers.se:208&
metadataPrefix=oai_dc

ListMetadataFormats

Hämtar och visar de metadataformat som existerar i arkivet. Även om CPL f.n. endast har ett metadataformat: oai_dc [Dublin Core metadatata], så kan ett arkiv använda fler än ett format.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListMetadataFormats&identifier=oai:publications.lib.chalmers.se:208

ListIdentifiers

Hämtar identifikatorerna [oai prefix plus repository "number"] samt set. Kan begränsas efter tid och set.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListIdentifiers&from=2003-01-15&set=svep:med&metadataPrefix=oai_dc

ListRecords

Hämtar alla poster i arkivet. Kan begränsas efter tid och set.
http://publications.lib.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListRecords&from=2003-01-15&set=svep:med&metadataPrefix=oai_dc