CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sökhjälp

Söksyntax

Funktion Exempel Beskrivning

ett ord chemistry Hittar alla dokument som innehåller just det ordet.

flera ord physics chemistry Hittar alla dokument som innehåller båda dessa ord i godtycklig ordning.

utesluta ord -chemistry Använd - före ett ord för att utesluta detta ord. Vid en sökning med flera ord kan - inkluderas före varje ord/fras, förutom det första, som inte får förekomma. Funktionen kan inte tillämpas vid sökningar med endast ett ord.

frassökning "chemical engineering" Använd citationstecken kring orden för att hitta endast poster som innehåller exakt den frasen.

trunkering (wildcard) chem* Använd * efter ett ord för att inkludera alla varianter av denna ordstam. Det går även att trunkera inne i ord s.k wildcard.


Enkelt sökformulär

En fritextsökning där sökningen görs alla relevanta fält i en post, så som titel, nyckelord, författarnamn, abstract etc.


Utökat sökformulär

Ett automatiskt AND placeras mellan sökfälten - så vid en sökning på ett titelord och ett författarnamn hittas alltså poster som innehåller båda dessa. Inom varje sökfält gäller ordinarie söksyntax.


Fritext

Med en fritextsökning görs sökningen på alla ord och begrep i de relevanta fälten i en post, så som titel, nyckelord, författarnamn och abstract.


Författare eller redaktör

Sök efter författare eller redaktör enligt:
andersson hans [Förnamn Hans]
andersson h* [ Förnamnet börjar med H ]
anders*on h* [ Ett eller två "s" i efternamn ]


Titelord

Sök på hela titeln eller på ord som förekommer i titeln. Gäller sökning i en artikeltitel, boktitel etc. (OBS ej tidskriftstitel). Kombinera ord för sökning efter förekomst av orden i godtycklig ordning eller använd citationstecken för en fras.


Lokal serie

Begränsa sökningen till publikationer i en specifik serie. Sök på ett eller flera ord i serietiteln. Kombinera ord för sökning efter förekomst av orden i godtycklig ordning eller använd citationstecken för en fras.


Institutionsnamn

Begränsa sökningen till dokument från en specifik institution eller forskargrupp. Sök på ett eller flera ord i namnet. Kombinera ord (kemi institutionen) eller använd citationstecken ("matematiska vetenskaper").


Publiceringsår

Både start och slutår inkluderas i sökningen.


Ämneskategori

Sök publikationer efter ämneskategori. Flera kategorier kan väljas om man håller ner [CTRL] tangenten ("apple-symbolen" på Mac) och klickar på kategorierna. Termerna är baserade på Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 antagen av Högskoleverket (HSV).


Dokumenttyp

Välj dokumenttyp från listan för att begränsa sökningen till endast denna typ.
Genom att hålla nere [CTRL] och markera valet kan flera typer väljas samtidigt. För Mac-användare används tangenten med "apple-symbolen".


Endast poster med fulltext

Markera boxen för att utesluta poster som inte finns i fulltext eller som saknar fulltextlänkar.