CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Support

Observera att CPL endast används för registrering av studentarbeten. För registrering och sökning av forskningspublikationer hänvisas till research.chalmers.se

Kontakta oss
Frågor kan skickas till e-post: cpl@chalmers.se
eller ring oss på telefon: 031-7723744.

FAQ - frågor som ofta ställs till CPL-redaktionenFrågor kring inloggning

Hur loggar jag in?

Du använder ditt Chalmers CID för att logga in i CPL. Klickar du på "Ny post" eller "Redigera post" i vänstermenyn så ombeds du fylla ett i inloggningsformulär. Det spelar ingen roll om det är författaren själv eller en administratör som gör registreringen.

Hur loggar jag ut?

Längst upp i högra hörnet finns information om vem som är inloggad. Där ligger även länken till att logga ut.

Kan man logga in i CPL hemifrån?

Ja, det går bra. Använd ditt CID precis som vanligt.

Problem med inloggning

För att logga in krävs giltigt Chalmers CID. Står du inte som anställd eller doktorand i CDKS så kan du inte logga in i CPL. Kontakta ansvarig på din institution eller Chalmers servicedesk vid problem.


Registrera publikation

Vad skall registreras i CPL?

Endast studentarbeten ska registreras i CPL. Forskningspublikationer registreras i research.chalmers.se.

Måste jag ange födelseår för alla författare?

Nej, men det är en fördel om födelseår finns angivet för personer med chalmersanknytning. Året gör det möjligt att skilja mellan författare med samma namn - vilket behövs för att kunna skapa korrekta individuella publikationslistor.

Varför bör jag skriva in hela förnamn?

Ur identifieringssynpunkt är det viktigt att ha med hela förnamnet på författare som är anställda på Chalmers eller GU. För medförfattare utanför högskolan finns inget krav på att ange hela förnamn.

Institutionstillhörighet

Du kan registrera institutionstillhörighet för författare anställda på Chalmers och GU, övriga författare skall anges utan tillhörighet. Tillhörigheten skall alltid anges i överensstämmelse med vad som anges i publikationen, d.v.s. enligt de anställningsförhållanden som gällde vid författandet. Publikationer skrivna i tidigare anställningar skall alltså registreras utan affiliering till Chalmers.
N.B. Poster som helt saknar författare med chalmerstillhörighet undantas publikationsstatistik, de indexeras inte för sökning i CPL och levereras inte till SwePub. De listas enbart i författarens personliga publikationslistor (exv. personsidor i Chalmerswebben).

Hur skriver jag specialtecken och symboler?

Behöver du skriva in specialtecken eller symboler i t.ex. titel- eller abstractfältet, så kan dessa skrivas med koder. Information om vilka koder som används för vilka tecken och symboler hittar du via följande länkar (i CPL fungerar de som är listade under Decimal och Hex): Latin, Special, Symboler.


Frågor om elektronisk publicering

Kan jag ladda upp fulltextfiler i CPL?

Ja, det är möjligt att ladda upp en fulltextfil till varje post. Filerna skall vara i PDF-format och inte vara större än 50 MB. Logga in och läs mer under rubriken "Lägg till fulltext" i menyn ovan till vänster.

E-publicering av studentarbeten

Studentarbeten görs tillgängliga via tjänsten Studentarbeten men de registreras och e-publiceras i CPL, detta sköts av respektive institution. Som student behöver du alltså inte själv registrera något i CPL.
Information för studenter finns på Studentportalen.

CPL är ett öppet arkiv

Materialet i CPL är fritt tillgängligt. Det indexeras av sökmotorer som t.ex. Google och blir sökbart på Internet. Data från CPL levereras också till andra tjänster exv. Uppsök (studentarbeten).


Rätta felaktigheter

Jag har stavat fel - kan jag ändra?

Du kan redigera de poster du själv matat in och de som du är författare till. Välj "Redigera post" i vänstermenyn. Vid problem med redigering kontakta CPL-redaktionen med uppgift om postens nummer samt den rättelse du vill göra, så ordnar vi det.

Ta bort dubblettposter

Om du upptäcker att samma publikation matats in flera gånger, meddela oss vilka poster det gäller så tar vi bort dubbletterna.


Vart har posterna tagit vägen?

Jag registrerade en post nyligen men hittar den inte

Det kan ta en liten stund innan din post blir sökbar i CPL och det dröjer oftast något längre innan posten syns i publikationslistorna på institutionernas webbsidor.

Det kan eventuellt även bero på att en registrering avslutats ofullständigt och ingen publikationspost skapats. När du har fyllt i ett formulär och trycker på "Granska data" så visas all data som registrerats för posten, på denna sida finns även knappen "Spara posten till databas" som MÅSTE klickas på för att data ska skickas in till databasen. Om inte detta görs så sparas inte informationen.

Varför är inte alla publikationer sökbara?

Observera att poster utan Chalmerskoppling inte blir sökbara, de visas endast i de personliga publikationslistorna.


Beställning av tryckta chalmerspublikationer – lån eller köp

Är det möjligt att beställa chalmerspublikationer via CPL?

Om du vill köpa ett eget exemplar av en chalmerspublikation, t.ex. en avhandling eller ett examensarbete så måste du kontakta den institution där arbetet är skrivet. CPL förmedlar med andra ord inga exemplar, men vi kan försöka hjälpa dig att ta reda på vilken institution som är aktuell för det arbete du söker.

Kan jag låna alla publikationer från Chalmers bibliotek?

Chalmers bibliotek har en hel del chalmersmaterial att låna ut - men inte allt. Sök i bibliotekskatalogen för att ta reda på om biblioteket har publikationen i sina samlingar. Har du möjlighet att komma till biblioteket så kan du låna själv, alternativt vänd dig till ditt närmaste bibliotek och beställ boken som fjärrlån.